BSCK II – Phạm Đức Thịnh
Bác sĩ chuyên khoa cấp II - Ban giám đốc bệnh viện Hồng Ngọc
BSCK II – Phi Nga
Bác sĩ Chuyên khoa cấp II - Trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
BSCK II- Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thanh Hà
Bác sĩ chuyên khoa cấp II - Khoa Nhi sơ sinh - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thanh Hà
BSCK II – Phạm Đỗ Ngọc Diệp
Bác sĩ chuyên khoa cấp II - Khoa Nhi
BSCK I – Đặng Thị Thu Hồng
Bác sĩ chuyên khoa cấp I - Khoa Nhi
BSCK I – Nguyễn Mạnh Quảng
Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Khoa Nội Nhi
BS – Vũ Thanh Huyền
Bác sĩ chuyên khoa Nhi
BSCK I – Đoàn Thị Quang
Bác sĩ chuyên khoa cấp I - Khoa Nhi
BS – Trần Thu Trang
Bác sĩ chuyên khoa Nhi
BS – Trần Thị Hoàng Bình
Bác sĩ chuyên khoa Nhi

CÀI ĐẶT APP HONGNGOC CARECài đặt